Gizlilik
Gizlilik Politikası
 
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Site kullanıcılarına ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 
Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri Kullanım Koşulları ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlara ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 
Söz konusu kişisel bilgiler, Kullanım Koşulları’nda belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler ayrıca Şirket ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve Şirket hizmetlerinin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı’nın Site’ye kayıtlı olduğu e-posta adresi veya sağladığı diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilebilecektir.
  
Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. 
  
Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: 
Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.
 
Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 

Şirket, işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.