Kestim Kara Saçlarımı G. Akın / Çev. Hasip Bingöl

Türkçe’den

Zazakî’ye: Hasip Bingöl 

Çeviri şiir Hasip Bingöl’ün "Antolojîyê Şîîrê Tirkîya Modern" (Modern Türkçe Şiir Antolojisi) isimli yayına hazır çalışmasından alınmıştır. 

Gülten AKIN 

 

Kestim Kara Saçlarımı 

 

Uzaktı dön yakındı dön çevreydi dön

Yasaktı yasaydı töreydi dön

İçinde dışında yanında değilim

İçim ayıp dışım geçim sol yanım sevgi

Bu nasıl yaşamaydı dön

 

Onlarsız olmazdı, taşımam gerekti, kullanmam gerekti

 

Tutsak ve kibirli -ne gülünç-

Gözleri gittikçe iri gittikçe çekilmez

İçimde gittikçe bunaltı gittikçe bunaltı

Gittim geldim kara saçlarımı öylece buldum

 

Kestim kara saçlarımı n´olacak şimdi

Bir şeycik olmadı -Deneyin lütfen-

Aydınlığım deliyim rüzgârlıyım

Günaydın kaysıyı sallayan yele

Kurtulan dirilen kişiye günaydın

 

Şimdi şaşıyorum bir toplu iğneyi

Bir yaşantı ile karşılayanlara

Gittim geldim kara saçlarımdan kurtuldum 

 

(Kestim Kara Saçlarımı, 1960)255


 

Mi gijikê xuwo sîya qesna 

 

Agêr dûrî b’ agêr nizdi b’ agêr dormalî sera

Agêr yasaxi b’ qanuni b’ adeti b’

Ez zerê tu d’ teberê tu d’ tu heti d’ nîya

Zerê mi ‘ayb teberê mi devar kişta min’a çep sînayîş

Agêr la ini senî cuyayîşi b’

 

Bîla yîn nîbenu, lazimu mi bikiriştên, lazimu mi bişixulnên

 

Yesîr û qurre –senî yo qeşmerî wa–

Çîmî yî verra-verra benî girdî verra-verra benî ghidarî

Zerê mi d’ verra-verra qelev verra-verra qelev

Ez şîya omîya mi gijikê xuwo sîya encax otîr dîy

 

Mi gijikê xuwo sîya qesna înkey se‘benu

Çîki z’ nîbi -şima z’ tesel bikerên qey Homê-

Ez ruaşn’a ez gej’a ez thal a

Merhaba a nijgila kî mişmişon şona-tî

Xelasnayî r’ gonibîyayî r’ merhaba

 

Înkey ez hayret monena

Ayê’g pê yo derzînakop şinî heyatî vera

Ez şîya omîya ez gijikê xuwo sîya ra xelsîyawa

Kullanıcı Yorumları (Yorum Ekle)