Hülya Anbarlı

Kadın hareketinin aktivistlerinden de olan birçok karma sergiye katılan ve kişisel sergiler açan  fotoğraf sanatçısı Hülya Anbarlı… Fotoğraf yolculuğu ile ilgili diyor ki:


 

On beş  yılı aşkın bir süredir fotoğrafla  ilgileniyorum.

Fiili olarak kadın hareketinin içinde bulunduğum ve bir kadın olarak cinsiyet rollerinin kucağına doğduğum için, fotoğraflarımda  'toplumsal cinsiyet rolleri'nin izini, ağırlıklı olarak, kadın üzerinden sürmeye çalıştım. Kadınlara dair göz önünde olan, alışıldık, apolitik gibi gibi  görüleni /sayılanı deşifre ederek içindeki politik varoluşu ortaya çıkarmayı; özel olanla politik olan arasındaki sınırları ‘aşındırmayı’ amaçladım.

Fotoğrafın bir anlatım dili, dahası güçlü bir söylem biçimi, fotoğraf izleyicisini de içine katan ortak bir üretim olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan hareketle, fotoğraflarımda doğrudan anlatımdan kaçınmaya, bir hikaye anlatmaktan çok, rollerin / kodlamaların  yapıbozumunu yapmaya  çalışıyorum.  Fotoğraflarımın, kullandığım imgeler aracılığıyla kendini ‘tarif’ etmesini, kendi politikasını üretmesini, birbiriyle ‘konuşmasını’, izleyenin kendi sözünü kurup kendi hikâyesini yazmasına olanak tanımasını isterim. Fotoğraflarım, onlara yüklenen tüm anlamları barındırabileceği gibi, hiçbirini  barındırmayabilir. Ya da çoğunluğa değen olgularla örtüştüğünde, anlamını daha çabuk ele verebilir. Benim için önemli olan, yaptığım fotoğraflarla ne kadar geniş bir anlam dünyasına dokunabildiğimdir.

Tümü kurgusal olan fotoğraflarım, devam eden/edecek olan ve değişik bağlamlarda yer alarak kendini dönüştürerek kendi bozumunu da yapacak olan bir sürecin ürünü. 

Kullanıcı Yorumları (Yorum Ekle)