• ISBN: 9789753524902
  • Sayfa: 198
  • Tür: Kitap
  • Piyasa fiyatı: 35,00 TL
  • İndirimli fiyat: 23,80 TL
  • Üye fiyatı: 22,40 TL
  • KDV oranı %0

Yeniçeriler ve Bir Yeniçerinin Hatıratı

Kemal Beydilli
Franz Babinger'in "Sırplı devşirme" diye andığı Ostravica'lı Konstantin Mihail Konstantinovic, Üsküp'ün batısında yer alan NovoBrdo'nun fethi sırasında devşirilir. Onun Türk Kroniği (KronikaTurecka) adıyla Çekçe ve Bir Yeniçerinin Hatıratı (PamietnikiJanczara) adıyla Lehçe neşredilen eseri döneme dair pek çok gelişmeyi anlaşılır ve sade bir üslupla ele alabilen nadir çalışmalardandır. Kitap, Türklerin dini ve yaşamları, Osmanlı devletinin sosyal ve askeri yapısı hakkında çok kıymetli bilgiler sunar. Bilhassa ilk Osmanlı hükümdarlarından itibaren girişilen savaşlar, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethi dahil olmak üzere yaptığı seferlerle ilgili genelde görgü şahidi olarak anlattıkları, esere hatırat özelliği yanında bir kronik değeri de katmakta ve kitabı Osmanlı tarihinin kaynakları arasına yerleştirmektedir. Fikir ve zihniyet dünyasını resmeden kitap, Hıristiyan alemine yönelik, "düşmanını tanı" anlamında ve Türklerin nasıl yenilebileceğine dair verdiği bilgilerle de öne çıkıyor. Yeniçeri Ocağı hakkında şimdiye kadar yazılan en kapsamlı bilgileri aktaran çalışma aynı zamanda belgelerin desteğiyle ocak hakkında bilinmeyen hususlara ışık tutuyor. Kemal Beydilli'nin hazırladığı Yeniçeriler ve Bir Yeniçerinin Hatıratı dönemin siyasi ve kültürel ortamını başarılı bir şekilde yansıtır. Osmanlı'daki adet ve gelenekler, savaş ve yönetim mekanizmalarını "dışardan" birinin gözüyle değerlendirmek hayli çekici olabilir. (Arka Kapak) Yazar Hakkında: 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Yükseköğrenimineİstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başladı. Tarih öğrenimini aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi'nde(1964-68), doktora eğitimini ise Münih Üniversitesi'nde (1970-75) tamamladı. 16. yüzyıldaLehistan-Osmanlı münasebetlerini ele alan doktora çalışmasını, Franz Babinger'inhale J. Kissling'in yanında yaptı. Araştırma alanı olarak Osmanlı-Avrupailişkileri, siyasi tarih ile 17- 20. yüzyıllar arasına yoğunlaşmışve bu alanlarda pek çok çalışma yaptı. Osmanlı tarihinin çeşitlikonularını, müesseseler ile meselelerini ele alan ve Osmanlı arşiv belgelerine dayanan araştırmaları ile tanındı.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nde öğretim üyesiolarak dersler verdi ve Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Hâlenİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ndeAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, ÇağdaşAvrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı İdare Tarihi dersleri vermektedir. Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır:Osmanlı Devletinde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, Rönesans Papalarının Türklerle İş Birliği, Mahmud Raif Efendi ve Nizam-ı Cedit'e Dair Eseri, İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane.

Kullanıcı Yorumları (Yorum Ekle)
Kategoriler
Söyleşiler
Hakan Günday Söyleşi
yayıncı: Artcivic
Ahmet Ümit
yayıncı: Artcivic
Levent Büyük Söyleşi
yayıncı: Artcivic
Tümü...
birarada 26° - 45°
Kaleydoskop / Esen Kunt
Kalan / Melike Şenyüksel
Bir Geceyaşayanın İtirafları / Merve Yakut
Humma / Cevahir Bedel
Mektup / Meriç Aytekin
Tümü...