• ISBN: 9786054750351
  • Sayfa: 736
  • Tür: Kitap
  • Piyasa fiyatı: 65,00 TL
  • İndirimli fiyat: 65,00 TL
  • Üye fiyatı: 65,00 TL
  • KDV oranı %0
Sepete Ekle

İbnülemin Mahmut Kemal İnal; Cumhûriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi

Dursun Gürlek
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, yakın târihimizin en önemli kalem ve kelâm erbâbından biridir. Özellikle biyografi yazarı olarak sâdece ülkemizde değil, yurt dışında da büyük bir şöhret kazanmıştır. İbnülemin'in portre çizmekteki ustalığını yakından bilen bir Batılı bilgin, kendisinden "mezarlıklara hayat veren veya ölüleri dirilten adam" diye söz etmektedir. İbnülemin, târihe mâlolmuş şahsiyetleri, anlatırken sâdece kuru bilgiler vermekle, fizikî portreler çizmekle yetinmez, onların ahlâk ve karakterlerini de olanca özellikleriyle gözler önüne serer. Başta Osmanlı Devrinde Son Sadrıâzamlar ve Son Asır Türk Şâirleri olmak üzere diğer bütün eserleri son devrin en fazla ilgi gören biyografi kitaplarıdır. İbnülemin güzel söz söyleme san'atında da büyük bir mahâret sâhibiydi. Konağını bir ilim meclisi, bir sohbet ve mûsikî mahfili hâline getirmişti. Burada yapılan ve tadına doyum olmayan sohbetlerle mûsikî fasılları yıllarca sürmüştür. Bir çok yazarın, şâirin ve mûsikîşinasın müdâvimi olduğu "Dârü'l-kemâl" Osmanlı'dan Cumhûriyet'e intikal eden tam bir ilim ve irfan yuvasıydı. "Cumhûriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi" İbnülemin Mahmud Kemal İnal" adını taşıyan bu eserde yazarın kısa hayat hikâyesi olanca renkli çizgileriyle dile getiriliyor. Ayrıca ilim âlemine sunduğu değerli eserleri ayrıntılarıyla tanıtılıyor. Son bölümde ise, üstâdın vefâtından sonra hakkında yayınlanan yazılardan oluşan bir güldeste takdim ediliyor.

Kullanıcı Yorumları (Yorum Ekle)
Kategoriler
Söyleşiler
Ara Güler
yayıncı: Artcivic
Derviş Zaim Söyleşi
yayıncı: Artcivic
Haydar Ergülen Söyleşi
yayıncı: Artcivic
Tümü...
birarada 26° - 45°
Dilimde Eskimiş Bir Şarkı / Hasip Bingöl
İrfan Çinar Söyleşi / Asuman Susam
Modernitenin, Modern İnsanın Korkutucu Yüzü; “Beni Asla Bırakma” / Lal Hitay
Masal / Levent Karataş
Ne Dersiniz ? / Tekgül Arı
Tümü...