• ISBN: 9789756455425
  • Sayfa: 361
  • Tür: Kitap
  • Piyasa fiyatı: 25,00 TL
  • İndirimli fiyat: 25,00 TL
  • Üye fiyatı: 25,00 TL
  • KDV oranı %0

Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme

Zekai Şen
İÇİNDEKİLER : BÖLÜM 1: BELİRSİZLİK KAVRAMLARI Belirsizlik ve Kesin Olmayış Belirsizlik Yöntemleri Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri Bulanık Sistem ne Demektir? Problemler BÖLÜM 2: ÜYELİK FONKSİYONLARI Üyelik Fonksiyonu Kısımları Bulanıklaştırma Üyelik Derecesi Atanması Üyelik Fonksiyonları Üçgen Yamuk Sigmoid İhtimal Yoğunluk Fonksiyonları İki Parçalı Gauss Genel Çan (Gauss) Eğrisi S-Şekilli Z-Şekilli Problemler BÖLÜM 3: KLASİK VE BULANIK KÜMELER Küme Tanım ve Türleri Küme Öğeleri Klasik Kümeler Bulanık Kümeler Temel (Toplum) ve Boş Kümeler Alt Küme Küme Geometrik Gösterimi Küme İşlemleri Birleşik Kümeler Kesişen Kümeler Bağdaşamayan Kümeler Bağımsız Kümeler İçerilen Kümeler Tamamlayıcı Kümeler (Değillenme) Çıkarılan Kümeler Çarpım Kümeleri Çoklu Küme İşlemleri Doğal Dil Sözel Eşikler Daraltma (Contraction) Genişletme (Dilation) Yoğunlaştırma (Intensification) Bulanık Sayılar Bulanık Matematik Bulanık Sayıların Toplanması Bulanık Sayıların Çıkarılması Bulanık Sayıların Çarpılması Sabit Bir Sayı ile Çarpma Bulanık Sayıların Bölünmesi Sabit Sayı ile bölünmesi Bulanık Sayıların Uç (Ekstrem) Değerleri Genelleme İlkesi Problemler BÖLÜM 4: BULANIK KÜME İLİŞKİLERİ Klasik Bulanık İlişkiler Bulanık Tolerans ve Eşdeğerlik İlişkileri Değer Atamaları Mantık İlişkileri Bulanık Birleşimler (compositions) Mantık Sınıflaması Orantılı İlişkiler Ters İlişkileri Gelişigüzel İlişkileri Uç (ekstrem) İlişkiler İklim Sınıflandırması Bulanık Kümeleme Yöntemleri Mesafe Ölçütleri k-Ortalamaları Bulanık c-Ortalamaları (BCO) Problemler BÖLÜM 5: BULANIK KURAL TABANI Bulanıklaştırma "EĞER İSE" Kuralları Bulanık Önermeler Giriş Kural Tabanının Kurulması Mekanik Belgelendirme Kişisel Sezgi Uzman Görüş Veri İle Eleme Tetikleme İnanç Derecesi Tüm Kural Tabanı (ardıl kısım) Problemler BÖLÜM 6: BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (BÇS) Bulanık Çıkarım Sistemi (BÇS) MAMDANI BÇS Bulanık Kuralların Harmanlanması Kural Tabanlı Sistemler Grafik Çıkarım Teknikleri Durulaştırma Yöntemleri SUGENO BÇS TSUKAMOTO BÇS ŞEN BÇS BÇS Eğitimi Ardışık Yinelemeli Ağ BÇS (ADAPTIVE-NETWORK-BASED FIS, ANFIS) ANFIS Tuzakları Problemler BÖLÜM 7: GENEL UYGULAMALAR Dil Ve Sayı İlişkileri Bulanık Ve Bulanık Olmayan Cümleler Duruma Göre Değişen Üyelik Fonksiyonları Bulanık Cümlelerin Sayısal Değerleri Bulanık Görüntü İşleme Bulanık Görüntü İşleme Sistemi Bulanıklaştırma Üyelik Derecesi Üzerinde Yapılan İşlemler Durulaştırma Bulanık Öğrenme Sistemleri Bulanık Sistem Bulanık Kümemele Yaklaşımları Klasik k-ortalamalı Kümelere Ayırma Yöntemi Bulanık c-ortalamalı Kümelere Ayırma Yöntemi İstanbul Bulanık Mantık Deprem Hasar Modeli İBDEM Yazılımı İle Tekil Bina Hasar Değerlendirilmesi Betonarme Binalar Yığma ve Karma Binalar İSTANBUL Su Dağıtım Mantığı Göl Seviyesi TAKAGI-SUGENO (TS) Bulanık Modeli Bulanık Modelleme Bulanık Mantık Su Sarfiyatı Tahmini Modellemesi Veri Takımı Sonuçlar Bulanık Mantık Regresyon Yöntemi Bulanık Doğrusal Regresyon Yönteminin Uygulaması

Kullanıcı Yorumları (Yorum Ekle)
Kategoriler
Söyleşiler
Ahmet Ümit
yayıncı: Artcivic
Özen Yula Bölüm 1
yayıncı: Artcivic
Hakan Günday Söyleşi
yayıncı: Artcivic
Tümü...
birarada 26° - 45°
Mağlubiyet Küpesi / Ata Tuncer
Bir dağ lalesinin intiharı / Çiğdem Sezer
Dolma Biber / Betül Tarıman
Sarımsaklı Turşu Odağında Beyinden Kan Alma Denemesi / Didem Gülçin Erdem
Ucuza Alınan Şeyler / Zaman / Teslime Nesrin / Çev. Melike İnci
Tümü...